page_banner

Kultúra

Podniková kultúra

I. Cieľ

Hľadanie dokonalosti vďaka inováciám a poskytovanie služieb klientom s kryogénnym zariadením vyspelej technológie.

III.Operačný koncept

Hľadajte najvyššiu kvalitu, pokročilú technológiu, úprimné služby a inovatívny vývoj

II.Ducha

Integrita je základom prežitia a základným princípom správania sa a fungovania;
Jednota je zdrojom sily a hybnou silou rozvoja;
Inovácia je základom rozvoja a zárukou základnej konkurencieschopnosti;
Oddanosť je stelesnením zodpovednosti a požiadavkou rozvoja zamestnancov a podniku.

IV.Koncepcia riadenia

Efektívnosť a efektívnosť sú jadrom, inštitúcia je zárukou a podniková kultúra silnej jednoty Shengjie je hnacou silou pre stabilný rozvoj podnikania.

V. Pohľad na talent

Zamestnanci sú pre podnik najcennejším nehmotným majetkom;práca ich kultivuje, výkon testuje, rozvoj láka a podniková kultúra ich zjednocuje.

VI.Výhľad na rozvoj

Vyvážený rozvoj technológií a trhu je zárukou stabilného rozvoja podniku.